Manevi İyilik Hali Ölçeği (FACIT-Sp-12)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ay, S., Gunduz, T., Ozyurt, B. C., Coban, A., & Piskin, A. A. (2019). The psychometric properties of the Turkish version of the Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) in older adults living in nursing homes. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(Suppl.2), 22-28. doi: 10.5455/apd.5670

Sorumlu Yazar: 
Semra Ay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: