Entegre Edilmiş Manevi Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Söylemez, A., Koç, M., & Söylemez, B. (2016). The adaptation of Integrated Spiritual Intelligence Scale into Turkish. Journal of Family, Counseling, and Education, 1(1), 18-24

Sorumlu Yazar: 
Aydın Söylemez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: