Manevi İyi Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aktürk, Ü., Erci, B., & Araz, M. (2017). Functional evaluation of treatment of chronic disease: Validity and reliability of the Turkish version of the Spiritual Well-Being Scale. Palliative and Supportive Care, 15, 684–692. https://doi.org/10.1017/S1478951517000013

Sorumlu Yazar: 
Ümmühan Aktürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: