Manevi Şükran Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaplaner, K. ve Ekşi, H. (2020). Manevi Şükran Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 1-16.

Sorumlu Yazar: 
Kübra Kaplaner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: