Hemşire Manevi Bakım Terapötikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, H., Aktürk, Ü., & Erci, B. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of the nurse spiritual care therapeutics scale. Palliative and Supportive Care, 1–6. https://doi.org/10.1017/S1478951520000267

Sorumlu Yazar: 
Hakime Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: