Manevi-İnsani Değerler Eğilim Ölçeği (MİDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güneş, A. (2015). Manevi-İnsani Değerler Eğilim Ölçeği (MİDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması.. Journal of International Social Research, 8(41), 1354-1360

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: