Manevi Aşkınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İme, Y., Ekşi, H. ve Ekşi, F. (2019). Manevi Aşkınlık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1008-1020. doi: 10.17679/inuefd.562410

Sorumlu Yazar: 
Yakup İme
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: