MammograFİ Özyeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Secginli, S. (2012). Mammography Self-Efficacy Scale and Breast Cancer Fear Scale: psychometric testing of the Turkish versions. Cancer nursing, 35(5), 365-373. DOI: 10.1097/NCC.0b013e3182331a9a

Sorumlu Yazar: 
Selda Seçginli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: