Üstbiliş, Özyeterlilik ve Öğrenme Süreçleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kocakülah, M. S., Özdemir, E., Çoramık, M. ve Işıldak, R. S. (2016). Üstbiliş, Özyeterlilik ve Öğrenme Süreçleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 447-468.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: