Makyavelizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ülbeği, İ. D. (2016). Makyavelizm Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 89-100.

Sorumlu Yazar: 
İlksun Didem Ülbeği
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Alfa değeri 0,88 olarak tespit edilmiş olup, ölçeğin alt boyutlarını oluşturan, ahlaki yoksunluk 0,86; statü arzusu 0,82; diğerlerine güvensizlik 0,83 ve kontrol arzusunun ise 0,80 olarak ortaya konulmuştur.

16 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: