Makyavelist Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Sarıçam, H., Akın, Ü. Özbay, A., Adam Karduz, F., & Yıldız, B. (2014, Nisan). Makyavelizm Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği [Öz]. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III) sunulan sözlü bildiri. Gazi Üniversitesi, Ankara. doi: 10.13140/RG.2.2.21428.14725

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3.Yakalanma olasılığı küçük olsaydı kopya çekerdim.
8.Diğer insanları kontrol etmekten hoşlanırım.
16.Başkaları benim zor durumlarımı kendi lehine avantaja çevirmek için daima plan yaparlar.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum- 7=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: