Maggie Mcvay Lynch Öğrenme Stili Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dağhan, G. ve Akkoyunlu, B . (2014). Maggie Mcvay Lynch Öğrenme Stili Envanterinin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (40), 117-126.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan DAĞHAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: