Beden Eğitiminde İhtiyaç Destekleyici Öğretim Stili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sakallı, D. & Kerkez, F. İ. (2021). Beden eğitiminde ihtiyaç destekleyici öğretim stili ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 655-673. doi: 10.21666/muefd.858465

Sorumlu Yazar: 
Derya SAKALLI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
7’li derecelendirme sistemi (1-Tamamen Katılmıyorum, 7-Tamamen Katılıyorum)
İletişim: