Mahremiyet Bilinci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, D., Eyüboğlu, G. ve Göçmen-Baykara, Z. (2019). Mahremiyet Bilinci Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlilik çalışması. Türkiye Klinikleri Dergisi Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, 27(1), 57-64.

Sorumlu Yazar: 
Gülcan EYÜBOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: