Grasha-Reichmann Öğrenme Stili Ölçeği (GRSLSS-1974)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıtaş, E. ve Süral, S. (2010). Grasha-Reichmann Öğrenme ve Öğretme Stili Ölçeklerinin Türkçe uyarlama çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2162-2177.

Sorumlu Yazar: 
Emel Sarıtaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: