Gençlik Deneyimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Filiz, B. ve Demirhan, G. (2016). Gençlik deneyimleri ölçeği (GDÖ) 3.1’in Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 14(1), 75-91.

Sorumlu Yazar: 
Bijen Filiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: