Gebelik Deneyimleri Ölçeği’nin (GDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Esmeray, N. (2016). Gebelik deneyimleri ölçeği’nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Nicole Esmeray
Geçerlik: 

Eşinin ve kendisinin yaşam şeklinde değişiklik olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması 2,0±0,7, retest Cronbach alpha değeri 0,772 ve test-retest puan ortalaması 1,9±0,7, test-retest güvenilirliği 0,629 olarak bulunmuştur (n=47).

Eşinin ve kendisinin yaşam şeklinde değişiklik olumsuz duygular sıklık puan ortalaması 4,8±3,1, retest Cronbach alpha değeri 0,649 ve test-retest puan ortalaması 5,4±2,8, test-retest güvenilirliği 0,483’tür.

Eşinin ve kendisinin yaşam şeklinde değişiklik olumsuz duygular yoğunluk puan ortalaması 1,8±0,7, retest Cronbach alpha değeri 0,684 ve test-retest puanı ortalaması 1,9±0,6, test-reteset güvenilirliği 0,521 olarak bulunmuştur

GDÖ olumlu duygular sıklık puan ortalaması 51,5±19,3, retest Cronbach alpha değeri 0,867 ve test-retest puan ortalaması 49,6±18,5, test-retest güvenilirliği 0,765 bulunmuştur.

GDÖ olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması 2,4±0,4, retest Cronbach alpha 0,761 ve test-retest puan ortalaması 2,4±0,4, test-retest güvenilirliği 0,614 olarak bulunmuştur.

GDÖ olumsuz duygular sıklık puan ortalaması 17,5±13,3, test-retest puan ortalaması 20,6±12,0, retest Cronbach alpha değeri 0,859 ve test-retest güvenilirliği 0,758’dir.

GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ortalaması 1,9±0,6, test-retest puan ortalaması 1,9±0,5’tir (n=45). GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ortalaması retest Cronbach alpha değeri 0,883 ve test-retest güvenilirliği 0,792 olarak saptanmıştır.
GDÖ sıklık puan ortalaması 2,0±10,0, retest Cronbach alpha değeri -0,022, test-retest puan ortalaması 0,4±0,3, test-retest güvenilirliği -0,191’dir. GDÖ yoğunluk puan ortalaması 0,8±0,3, retest Cronbach alpha değeri 0,230 ve test-retest puan ortalaması 0,8±0,2, test-retest güvenilirliği 0,132 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

GDÖ olumlu duygular sıklık puan ortalaması ile olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,468, p=0,0001).

GDÖ olumsuz duygular sıklık puan ortalaması ile olumlu duygular sıklık puan ortalaması arasında negatif yönlü ve güçlü düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-0,531, p=0,0001).

GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ortalaması ile olumlu duygular sıklık puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=-0,034, p=0,509).

GDÖ sıklık puan ortalaması ile GDÖ olumlu duygular sıklık puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü ve orta düzeyde ilişki vardır

GDÖ yoğunluk puan ortalaması ile olumlu duygular sıklık puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü, orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır (r=-0,331, p=0,0001).

GDÖ olumsuz duygular sıklık puan ortalaması ile olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (r=-0,006, p=0,902).

GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ortalaması ile olumlu duygular yoğunluk puan ortalamaları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,300, p=0,0001).

GDÖ sıklık puan ortalaması ile olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması arasında negatif yönlü, orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (r=-0,263, p=0,0001).

GDÖ yoğunluk puan ortalaması ile GDÖ olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması arasında negatif yönlü, orta düzeyde, anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-0,375, p=0,0001).

GDÖ yoğunluk puan ortalaması ile olumlu duygular sıklık puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü, orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır (r=-0,331, p=0,0001).

GDÖ olumsuz duygular sıklık puan ortalaması ile olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (r=-0,006, p=0,902).
GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ortalaması ile olumlu duygular yoğunluk puan ortalamaları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,300, p=0,0001).

GDÖ sıklık puan ortalaması ile olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması arasında negatif yönlü, orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (r=-0,263, p=0,0001).

GDÖ yoğunluk puan ortalaması ile GDÖ olumlu duygular yoğunluk puan ortalaması arasında negatif yönlü, orta düzeyde, anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-0,375, p=0,0001).

GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ile GDÖ olumsuz duygular sıklık puan arasında istatistiksel olarak anlamlı, güçlü düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,510, p=0,0001).

GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ile GDÖ olumsuz duygular sıklık puan arasında istatistiksel olarak anlamlı, güçlü düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,510, p=0,0001).

GDÖ sıklık puan ortalaması ile GDÖ olumsuz duygular sıklık puan ortalaması arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=0,434, p=0,0001).
GDÖ yoğunluk puan ortalaması ile GDÖ olumsuz duygular sıklık puan ortalaması arasında pozitif yönlü, güçlü düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=0,586, p=0,0001).

GDÖ sıklık puan ortalaması ile GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (r=0,102, p=0,050).

GDÖ yoğunluk puan ortalaması ile GDÖ olumsuz duygular yoğunluk puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve güçlü düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0,704, p=0,0001).

GDÖ yoğunluk puan ortalaması ile GDÖ sıklık puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyde ilişki saptanmıştır (r=0,421, p= 0,0001).

Derecelendirme: 
4’li Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
İletişim: