Macera Davranışları Arama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aykora, E., & Tekin, A. (2020). Macera Davranışı Arama Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 12(46), 233-240. http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Sorumlu Yazar: 
Emrah Aykora
Geçerlik: 

0,824

Güvenirlik: 

1 Kıyıdan çok uzaklaşarak yüzerim.
2 Çok soğuk veya kuvvetli rüzgarı olan hava da bile açık hava etkinlikleri yaparım.
3 Suya dalarak nefesimi ne kadar tutacağımı kontrol ederim.
4 Yüksek ağaçlara tırmanırım.
5 Dik yamaçlardan suya atlarım.
6 Çamur, toz ve kirlenme düşüncesi beni doğa yürüyüşü yapmaktan mahrum bırakmaz.
7 Hiç zorlanmadan soğuk suya atlarım.

Derecelendirme: 
1= Beni hiç tanımlamıyor – 5= Beni çok iyi tanımlıyor
İletişim: 
PDF: