Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, M. ve Korumaz, M. (2017). Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği geliştirme çalışması. Yıldız Journal of Educational Research, 2(1), 1-25.

Sorumlu Yazar: 
Münevver Çetin
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Araştırma sürecinde elde edilen veriler ile öncelikle her bir faktör için daha sonra faktör çiftleri için ve son olarak tüm faktörler için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ulaşılan değerler, teorik olarak desteklenen yedi faktörlü yapıyı açımladığını göstermektedir. Her bir faktör için ve ardından yedi faktörlü yapı için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. DFA sonucunda ulaşılan veriler yedi faktörlü yapıyı doğrulamıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı yöneticilik faktöründe .90, rehberlik faktöründe .85, öğreticilik faktöründe .91, liderlik faktöründe ,933, araştırma uzmanlığı ,841, sorgu yargıçlığı faktöründe .87, mentorluk faktöründe .85 olarak bulunmuştur.

Ölçek 64 madde ve yedi faktörden oluşmaktadır.
Yöneticilik (10m)
Rehberlik (12m)
Öğreticilik (9m)
Liderlik (11m)
Araştırma uzmanlığı (7m)
Sorgu yargıçlığı (6m)
Mentorluk (9m)

Derecelendirme: 
İletişim: