Okul Sosyal Davranış Ölçekleri (B Formu: Olumsuz Sosyal Davranışlar)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yukay-Yüksel, M. (2009). Okul Sosyal Davranış Ölçeklerinin (OSDÖ) Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1605-1650.

Sorumlu Yazar: 
Müge Yukay-Yüksel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 33 madde
Saldırgan-Sinirli (14 m)
Antisosyal-Agresif (10 m)
Yıkıcı-Talepkâr (9 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: