Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, F., ve Tamer, M. A. (2017). Development of a scale to determine High School Students’ Purposes for the Utilization of Social Networks via Smart Phones. e-International Journal of Educational Research, 8(3), 34-45. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.335953

Sorumlu Yazar: 
Murat Adnan Tamer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: