Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, F., & Tamer, M.A. (2017). Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek geliştirme çalışması. E-International Journal of Educational Research,8(3), 34-45. doi: 10.19160/ijer.335953

Sorumlu Yazar: 
Feride Karaca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: