Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aras, E. ve Peker, A. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (25), 656-673.

Sorumlu Yazar: 
ERCAN ARAS
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: