Akıllı Tahtaların Etkileşim Özelliklerinin Kullanım Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatli, C., & Kilic, E. (2016). Interactive whiteboards: do teachers really use them interactively?. International Journal of Interactive Learning Environments, 24(7), 1439-1455. http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2016.1016536

Sorumlu Yazar: 
Cemal TATLI
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik çalışmaları kapsamında uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach alfa (α) iç tutarlılık
katsayısı ise. 880 olarak hesaplanmıştır. Birinci alt faktörün güvenirliği .826, ikinci alt faktörün güvenirliği .819 ve üçüncü alt
faktörün güvenirliği ise .814 olarak bulunmuştur.

1) Akıllı tahtanın özel kalemi ile tahtaya yazılan el yazılarını bilgisayar yazısına çevirme
2) Akıllı tahtaya yazılanların tahtanın kaydetme özelliği sayesinde kaydetme
3) Akıllı tahtada hazırlanan materyali başka derslerde kullanma
4) Öğrencilere, akıllı tahta ile işlenen dersten sonra notların çıktısını alıp dağıtma
11) Akıllı tahtanın spot ışığı özelliği sayesinde içeriğin önemli noktalarını vurgulama
12) Akıllı tahtanın dokunmatik özelliği sayesinde ekrandaki görüntüyü büyütme özelliğini kullanma
15) Akıllı tahtada, alınan ekran görüntüsü üzerinde çalışma

Derecelendirme: 
“5=Her zaman”, “4=Sık sık”, “3= Ara sıra”, “2=Nadiren” ve “1=Hiç”
İletişim: