Lise Öğrencilerine Yönelik Siber Zorbalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan. A., Bilgin, O. & İnce, M. (2020). A study on developing a cyberbullying scale for high school students. OPUS–International Journal of Society Researches, 15(10. Year Special Issue), 4723-4738. http://dx.doi.org/10.26466/opus.684140

Sorumlu Yazar: 
Ali Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: