Lise Öğrencileri için Müzik Performans Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Palancı, M.,& Doğan, U. (2015). Music Performance Anxiety Scale for High School Students: Validity and reliability study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 2 (1), 9‐17.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: