Çarkçı Bale Lisans Öğrencileri Performans Kaygısı Ölçeği’

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çarkcı, J. & Sertelin-Mercan, C. (2020). ‘Çarkçı Bale Lisans Öğrencileri Performans Kaygısı Ölçeği’ geçerlik güvenirlik çalışması. Konservatoryum – Conservatorium, 7(1), 57-78. https://doi.org/10.26650/CONS2020-0020

Sorumlu Yazar: 
Çare Sertelin Mercan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: