Lise Öğrencileri İçin Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güvenç, H. (2016). Lise Öğrencileri İçin Finansal Okuryazarlık Ölçeği geliştirme çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 847-863.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: