Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tokinan, B. Ö. (2013). Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanterini Türkçeye Uyarlama çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 53-65.

Sorumlu Yazar: 
Banu Özevin Tokinan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

25 madde ve 5 alt boyut
Sık sık bir şeyler yapacak gücü bulmakta zorlanırım.
Sıkça, hayatın bana verebileceği fazla bir şey olmadığını düşünürüm.
Performans sonrasında iyi çalabildim mi diye endişelenirim.

Derecelendirme: 
6’li Likert
İletişim: