Üniversite Öğrencilerine Yönelik Müzik Performans Kaygısı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Palancı, M., Altun Dinç, Z.,& Doğan, U. (2015). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Müzik Performans Kaygısı Ölçeğinin uyarlama çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 155-166.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Palancı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: