Lezzetli Yeme Motivasyonları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

And, A., Sylvester, M.D., Turan, B., Uysal Irak, D., Ray, M.K. & Boggiano, M. M. (2017). The Turkish Palatable Eating Motives Scale (T-PEMS): Utility in predicting binge-eating eating and obesity risk in university students. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. https://doi.org/10.1007/s40519-017-0383-z.

Sorumlu Yazar: 
Mary M. Boggiano
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut 20 madde
Sosyal ( 4 m ) : Bu yiyecek ve içecekleri tüketiyorum çünkü bir partide eğlenmeme yardımcı oluyorlar.
Başa Çıkma ( 5 m ) : Kaygılarımı unutmak için bu yiyecek ve içecekleri tüketiyorum.
Ödül ( 5 m ) :Bu yiyecek ve içecekleri tüketiyorum çünkü bu hissi seviyorum.
Uygunluk (6 m ) :Bu yiyecek ve içecekleri dışlanmış hissetmemek için tüketiyorum.

Derecelendirme: 
İletişim: