Coğrafya Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadeniz, C.B. ve Bilgi, M.G. (2010).Coğrafya Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 511-532.

Sorumlu Yazar: 
Cemile Bahtiyar Karadeniz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: