AÖF Ders Kitaplarına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın-Erdem, İ. (2002). Yapıcı görüşe göre ders kitaplarının tasarımı: AÖF uzaktan öğretim ders kitapları örneği. (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

Sorumlu Yazar: 
İrem Erdem Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Anketin güvenirliliği , aynı amaca yönelik oluşturulmuş bir grup değişkenin iç tutarlılığını ölçmeye yönelik olarak kullanılan Cronbach Alpha analiziyle belirlenmiştir. Yapılan analizin sonucunda anketin iç tutarlığı 0.89 bulunmuştur.

2.Ünite girişindeki örnek olay konuları daha iyi anlamamı sağladı
9.Yaşamın içinden,üniteden anlatılan konuları daha iyi anlamamı sağladı.
6.Ünite içinde verilen örnekler,günlük yaşamda karşılaşabileceğim örneklerden seçildi.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: