Lisansüstü Eğitimde Örgüt İklimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ertem, H. Y., ve Gökalp, G. (2019). Lisansüstü Eğitimde Örgüt İklimi Ölçeğinin geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 784-797. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.480361

Sorumlu Yazar: 
Hasan Yücel Ertem
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: