Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A., ve Güven, Ö. (2018). Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (DSEÖTÖ). Journal of Human Sciences, 15(4), 1979-1992. doi:10.14687/jhs.v15i4.5421

Sorumlu Yazar: 
Aynur YILMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: