Lisans Öğrencileri İçin İstatistiksel Okuryazarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, F. (2012). Lisans öğrencileri için İstatistiksel Okuryazarlık Ölçeği geliştirilmesi çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: