Lisans Öğrencileri İçin Proje Derslerinde Verilen Biçimlendirici Geri Bildirim Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şat, M . (2017). Lisans Öğrencileri İçin Proje Derslerinde Verilen Biçimlendirici Geri Bildirim Algı Ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerliği. Journal of Education and Future, 12, 117-135.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Şat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: