Risk Alma Motivasyonları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kloep, M., Güney, N., Cok, F., & Simsek, Ö. F. (2009). Motives for risk-taking in adolescence: A cross-cultural study. Journal of Adolescence, 32(1), 135-151. doi:10.1016/j.adolescence.2007.10.010

Sorumlu Yazar: 
Marion Kloep
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi yapıldı (maksimum olabilirlik ekstraksiyonu, Promax rotasyonu ile Kaiser normalizasyonu) ve ölçeğin 26 madde ve beş faktörlü yapıda olduğu görüldü.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları şöyledir: kitle kontrolü .84, sorumsuzluk .79, heyecan arama .83, hazcılık .83 ve hesaplanmışlık .61.
Test-tekrar test güvenirliği sonuçları kitle kontrolü için .74 ve .59, sorumsuzluk için .73 ve .73, heyecan arama için .41 ve .67, hazcılık için .73 ve .83 ve hesaplanmışlık için .51 ve .53 bulunmuştur.

Kitle Kontrolü (6 m): Diğerlerinin dikkatini çekerim.

Sorumsuzluk (7 m): Risk aldığımda hiçbir şeyin yanlış gitmeyeceğine inanırım.

Heyecan Arama (4 m): Kalbimi daha hızlı attırır.

Hazcılık (5 m): Şu andan keyif almak önemlidir.

Hesaplanmış (4 m): Gelecekte hedeflere ulaşmak önemlidir.

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=Hiç Katılmıyorum, 4=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: