Lezbiyen Gey Biseksüel Kimlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kemer, G., Toplu-Demirtaş, E., Pope, A.L., & Ummak, E. (2016). Psychometric properties of the Lesbian Gay, and Bisexual identity scale – Turkish (LGBIS-TR). Journal of Homosexuality, 1-18. http://dx.doi.org/10.1080/00918369.2016.1249741

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Toplu Demirtaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: