Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum (LGYT) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sadıç, E. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin lezbiyen ve geylere yönelik tutumları ve etkileyen faktörler (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ekin Sadıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: