Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oskay, G. (1998). Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması-Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 17-24.

Sorumlu Yazar: 
Gülter Oskay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: