Kimlik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akfırat, S. (2017). Ki̇mli̇k Li̇derli̇k Ölçeği̇’ni̇n Türkçe Formunun Psi̇kometri̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Üni̇versi̇te Öğrenci̇ Örneklemi̇nde incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 20(39), 51-65.

Sorumlu Yazar: 
Serap Akfırat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: