Leyton Obsessif-Kompulsif Envanteri-Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Palulu, N. (1993). Obsessif-kompulsif bozukluğun ilkokul ve ortaokul çocuklarında görülme sıklığı: norm çalışması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: