Facebook Bağlanma Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aktürk, A. O., Çelik, İ., Şahin, İ., & Deniz, M. E. (2014). Facebook Bağlanma Stratejileri Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 13(1),319-333.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Oğuz Öztürk
Geçerlik: 

Araştırmadaki verilere göre KMO’nun değerinin 0.83 ve Bartlett testinin anlamlı olduğu bulgularına ulaşılmıştır (χ2 =4413.32,45; p<.01).

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayısıyla birlikte bu alt boyutlar, başlatma (0.86), bilgi arama (0.77) ve sürdürme (0.87) şeklindedir.

13 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: