Leymann Psikolojik Yılgınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korukcu, Ö., Bulut, O., Tuzcu, A., Bayram, Z., & Öztürk Türkmen, H. (2014). An adaptation of Leymann Inventory of Psychological Terror to health sciences programs in Turkey. Anatolian Journal of Psychiatry, 15, 335-343. doi: 10.5455/apd.42654

Sorumlu Yazar: 
Öznur KÖRÜKCÜ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: