Lawson Mantıksal Düşünme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yüzüak, A., V. ve Dökme, İ. (2015). Lawson Mantıksal Düşünme Testinin (çoktan seçmeli versiyonu) uyarlanması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 443-456.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Volkan Yüzüak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut ve 24 madde
Kütlenin ve hacmin korunumu
Orantısal düşünme
Değişkenlerin kontrolü
Olasılıklı düşünme
Korelasyonel düşünme
Hipotetik düşünme

Derecelendirme: 
İletişim: