Mantıksal Düşünme Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezen, N., & Bülbül, A. (2011). A scale on logical thinking abilities. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2476–2480.

Sorumlu Yazar: 
Nazan Sezen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: