Kumarla İlgili Bilişler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arcan, K. & Karancı, A.N. (2015). Adaptation Study of the Turkish Version of the Gambling-Related Cognitions Scale (GRCS-T). Journal of Gambling Studies, 31, 211–224. DOI:10.1007/s10899-013-9414-5

Sorumlu Yazar: 
Kuntay Arcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: