İnovasyon Performansı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Edeş, U., & Çalık, E. (2020). İmalat işletmelerinin sürdürülebilir süreç inovasyon performansının ölçümü için ölçek geliştirme. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 9(2), 1-24.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Edeş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: