Kurumsal Adalet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Berber, A. (2008). Kurumsal adalet ve adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: